ZAPROSZENIE

W imieniu Organizatorów zawodów mam zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w I Mistrzostwach Polski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego I Międzynarodowych Otwartych Mistrzostwach Gdyni w długodystansowym pływaniu w płetwach na wodach Zatoki Gdańskiej w Gdyni wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego im. F. Nowowiejskiego 20 czerwca 2009 roku.
Start i meta: plaża Marina w Gdyni Śródmieściu.

 

Patronat nad w/w imprezą sportową objęli:
Prezydent Miasta Gdyni dr Wojciech SZCZUREK
Dowódca Marynarki Wojennej RP wiceadmirał Andrzej KARWETA

Głównym organizatorem zawodów jest Morski Klub Płetwonurków „FLOTA” Gdynia Oddział PTTK Marynarki Wojennej przy współudziale Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Marynarki Wojennej RP. Będzie to jedna z największych imprez sportowych w pływaniu w płetwach organizowana po raz pierwszy na wybrzeżu w Gdyni i w Kraju. W tym roku ujęta w Kalendarzu imprez rekreacyjnych i sportowych Oddziału PTTK Marynarki Wojennej na 2009 rok.

Organizacja tej imprezy sportowej ma na celu: uświetnić obchody „Dni Morza i Święta Marynarki Wojennej”. Popularyzację wśród młodzieży płetwonurkowania, jako dyscypliny sportowej, rekreacyjnej i zawodowej. Promocja Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Państwowej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także regionu i miasta Gdyni oraz integrację środowisk sportowych i służb mundurowych. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. Dokonanie próby pokonania sił natury oraz własnych słabości, konfrontację sportową uczestników i wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach.

Spodziewany jest liczny udział zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych, jak również widzów i sympatyków. Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 06.05.1997 roku Dziennik Ustaw Nr 57.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie imprezy sportowej jest Kierownik Zawodów wiceprezes Zarządu Oddziału PTTK Marynarki Wojennej Krzysztof Saracen (tel. 668 124 060).
Przedstawiając Państwu krótką informację o imprezie sportowej, w imieniu Organizatorów mam zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w długodystansowym pływaniu w płetwach na wodach Zatoki Gdańskiej w Gdyni.

Udział Państwa w przedsięwzięciu byłby wspaniałą okazją do promocji służb mundurowych wśród młodzieży, mieszkańców Gdyni i licznie przybyłych turystów z kraju i zagranicy. Uwzględniając Państwa przychylność i dotychczasowe zamiłowanie do pływania w płetwach, wspólnie możemy uczynić tę dyscyplinę sportową wielką i wspaniałą. Wyrażając nadzieję, że zawody w długodystansowym pływaniu w płetwach na wodach Zatoki Gdańskiej w Gdyni znajdą zainteresowanie Państwa pozostaję z wyrazami szacunku.

Z poważaniem
Kierownik Zawodów Krzysztof Saracen

Morski Klub Płetwonurków „FLOTA” Gdynia
Oddział PTTK Marynarki Wojennej
81-912 Gdynia, ul. Zawiszy Czarnego 1
tel. 0 668 124 060, e-mail: ksaracen@o2.pl
PKO BP I O/Gdynia nr 52 1020 1853 0000 9502 0069 4851