PLAN  ZAJĘĆ  2018

 

Klub prowadzi nabór
DZIECI OD 4 ROKU ŻYCIA, MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH
do grup:

Ø gry i zabawy, przygotowujące do nauki pływania –  od 4 roku życia,
Ø nauki i doskonalenia technik pływackich,
Ø nauki pływania w płetwach klasycznych i w monopłetwie,
Ø nauka nurkowania w ABC  /płetwy, maska, fajka/,
Ø dla relaksu i dla zdrowia,
Ø pływanie korekcyjne.

PLAN  ZAJĘĆ  2018
na pływalniach

 zajęcia od 12 lutego do 20 czerwca 2018

Gdynia, Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Admirała Józefa Unruga 88
zajęcia dla dzieci od 4 roku życia i młodzieży
nieumiejących pływać i doskonalących techniki pływackie i nauki pływania w płetwach
poniedziałek  –  godz. 18:45 – 19:30
środa              –  godz. 18:00 – 18:45

zajęcia od 14 lutego do 20 czerwca 2018
zajęcia od 12 września do 19 grudnia 2018

Gdynia, Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Admirała Józefa Unruga 88
zajęcia dla osób dorosłych  Gdynia 55+
dla relaksu i dla zdrowia pod fachową opieką trenera pływania II kl.
dla nieumiejących pływać i doskonalących techniki pływackie i nauki pływania w płetwach

zajęcia są bardzo atrakcyjne, przyjemne i dostosowane do umiejętności pływackich uczestników.
Zapraszam – środa  –  godz. 18:45 – 19:30  

  zajęcia od 13 lutego do 14 czerwca 2018

Gdynia, Centrum Sportowe „U Jezuitów”, ul. Tatrzańska 35
zajęcia dla dzieci i młodzieży
umiejących pływać, doskonalących techniki pływackie, pływania w płetwach
i w monopłetwie                         
wtorek       –
godz. 18:30 – 19:15 – 20:00
czwartek   – godz. 18:30 – 19:15 – 20:00

 Pozdrawiam i zapraszam na zajęcia,
trener pływania II kl. mgr Krzysztof Saracen
tel. 668 124 060

Uczniowski Klub Sportowy BŁYSKAWICA SP 39 Gdynia
realizuje zadanie publiczne:

 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
w zakresie pływania w płetwach i pływania.

Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+
– sport, turystyka, rekreacja
w zakresie nauki i doskonalenia pływania i pływania w płetwach.