PLAN ZAJĘĆ IX-XII-2019

Klub prowadzi nabór
DZIECI OD 4 ROKU ŻYCIA, MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH
do grup:

Ø gry i zabawy, przygotowujące do nauki pływania –  od 4 roku życia,
Ø nauki i doskonalenia technik pływackich,
Ø nauki pływania w płetwach klasycznych i w monopłetwie,
Ø nauka nurkowania w ABC  /płetwy, maska, fajka/,
Ø dla relaksu i dla zdrowia,
Ø pływanie korekcyjne.

PLAN  ZAJĘĆ  IX-XII-2019
na pływalniach

 zajęcia od 09 września do 18 grudnia 2019

Gdynia, Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Admirała Józefa Unruga 88,
zajęcia dla dzieci od 4 roku życia i młodzieży nieumiejących pływać

i doskonalących techniki pływackie i nauki pływania w płetwach
poniedziałek  –  godz. 18:30 – 19:15
środa              –  godz. 17:45 – 18:30

zajęcia od 2 października do 18 grudnia 2019

Gdynia, Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Admirała Józefa Unruga 88,
zajęcia dla osób dorosłych dla relaksu i dla zdrowia pod fachową opieką trenera pływania II kl. dla nieumiejących pływać i doskonalących techniki pływackie i nauki pływania

w płetwach zajęcia są bardzo atrakcyjne, przyjemne i dostosowane do umiejętności
pływackich uczestników.
Zapraszam – środa  –  godz. 18:30 – 19:15
 

  zajęcia od 10 września do 19 grudnia 2019

Gdynia, w Relaxcenter Hotel– Mercure, ul. Armii Krajowej 22,
w wtorki godz. 19:00–19:45 i w czwartki godz. 18:45–19:30
zajęcia dla dzieci i młodzieży umiejących pływać, doskonalących techniki pływackie,

pływania w płetwach i w monopłetwie

Pozdrawiam i zapraszam na zajęcia,
trener pływania II kl. mgr Krzysztof Saracen
tel. 668 124 060