PLAN ZAJĘĆ II – XII – 2020

                                 

ZAJĘCIA WSTRZYMANE 
DO 13 KWIETNIA 2020 ROKU

   Klub prowadzi nabór:

DZIECI OD 4 ROKU ŻYCIA, MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH
                                           do grup:
Ø gry i zabawy, przygotowujące do nauki pływania
–  od 4 roku życia,
Ø nauki i doskonalenia technik pływackich,
Ø nauki pływania w płetwach klasycznych i w monopłetwie,
Ø nauka nurkowania w ABC  /płetwy, maska, fajka/,
Ø dla relaksu i dla zdrowia,
Ø pływanie korekcyjne.

zajęcia od 03 lutego do 24 czerwca 2020 roku
zajęcia od 07 września do 16 grudnia 2020 roku
Gdynia, Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Admirała Józefa Unruga 88, zajęcia dla dzieci od 4 roku
życia i młodzieży nieumiejących pływać i doskonalących techniki pływackie i nauki pływania
w płetwach.
poniedziałek  –  godz. 18:30 – 19:15
środa              –  godz. 17:45 – 18:30

zajęcia od 05 lutego do 24 czerwca 2020 roku
zajęcia od 09 września do 23 grudnia 2020 roku
Gdynia, Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Admirała Józefa Unruga 88, zajęcia
dla osób dorosłych dla relaksu i dla zdrowia pod fachową opieką
trenera pływania II kl. dla nieumiejących pływać
i doskonalących techniki pływackie i nauki pływania w płetwach zajęcia są bardzo atrakcyjne, przyjemne i dostosowane do umiejętności pływackich uczestników.
Zapraszam – środa, godz. 18:30 – 19:15 

zajęcia od 04 lutego do 25 czerwca 2020 roku
zajęcia od 08 września do 17 grudnia 2020 roku
Gdynia, w Relaxcenter Hotel– Mercure, ul. Armii Krajowej 22,
 zajęcia dla dzieci i młodzieży umiejących pływać,
doskonalących techniki pływackie, pływania w płetwach i w monopłetwie.
Zajęcia – w wtorki i w czwartki godz. 19:00–19:45,

Pozdrawiam i zapraszam na zajęcia,
trener pływania II kl. mgr Krzysztof Saracen
tel. 668 124 060
uksbłyskawica39gdynia.pl