ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA 2021

 Klub prowadzi nabór:

DZIECI OD 4 ROKU ŻYCIA, MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH
                                                              do grup:
Ø gry i zabawy, przygotowujące do nauki pływania –  od 4 roku życia,
Ø nauki i doskonalenia technik pływackich,
Ø nauki pływania w płetwach klasycznych i w monopłetwie,
Ø nauka nurkowania w ABC  /płetwy, maska, fajka/,
                                         Ø dla relaksu i dla zdrowia,
                                         Ø pływanie korekcyjne.

  ZAJĘCIA  NA PŁYWALNI  OD  15  LUTEGO  2021

Z A P R A S Z A M

 

zajęcia od 01 lutego 2021 roku do 23 czerwca 2021 roku

zajęcia od 06 września 2021 roku do 22 grudnia 2021 roku

poniedziałek, środa   –  godz. 19:15 – 20:00

Gdynia, Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Admirała Józefa Unruga 88, zajęcia dla dzieci od 4 roku życia i młodzieży nieumiejących pływać i doskonalących techniki pływackie i nauki pływania w płetwach.
Zajęcia dla dzieci i młodzieży dla relaksu i dla zdrowia, nieumiejących pływać i doskonalących techniki pływackie i nauki pływania w płetwach. Zajęcia pod fachową opieką trenera pływania II kl. zajęcia są bardzo atrakcyjne, przyjemne i dostosowane do umiejętności pływackich dzieci i młodzieży.


zajęcia od 02 lutego 2021 roku do 24 czerwca 2021 roku

zajęcia od 07 września 2021 roku do 21 grudnia 2021 roku

wtorek, czwartki godz. 19:00–20:00

Gdynia, w Relaxcenter Hotel– Mercure, ul. Armii Krajowej 22, zajęcia dla dzieci i młodzieży umiejących pływać, doskonalących techniki pływackie, pływania w płetwach i w monopłetwie.

Pozdrawiam i zapraszam na zajęcia,
trener pływania II kl. mgr Krzysztof Saracen
tel. 668 124 060
e-mail: blyskawica39@o2.pl