• Facebook

Wpisy autora

PODZIĘKOWANIE DLA CZŁONKÓW KLUBU

PODZIĘKOWANIE DLA CZŁONKÓW KLUBU

PODZIĘKOWANIE 2023

ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU

ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU

Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego BŁYSKAWICA SP 39 Gdynia,uprzejmie informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Klubu w dniu 28.10.2023r. o godzinie 16:00.Miejsce zebrania: Szkoła Podstawowa Nr 39, […]

Zajęcia na pływalni w 2023 roku

Zajęcia na pływalni w 2023 roku

KLUB PROWADZI ZAPISY DZIECI OD 4 ROKU ŻYCIA I MŁODZIEŻ  Gdynia, Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Admirała Józefa Unruga 88, zajęcia dla dzieci od 4 roku życia i młodzieży nieumiejących […]

Nauka i doskonalenie technik pływackich.                   Zajęcia w roku 2022

Nauka i doskonalenie technik pływackich. Zajęcia w roku 2022

KLUB PROWADZI ZAPISY DZIECI OD 4 ROKU ŻYCIA I MŁODZIEŻdo grup: Ø gry i zabawy, przygotowujące do nauki pływania –  od 4 roku życia,Ø nauki i doskonalenia technik pływackich,Ø nauki […]

ZAJĘCIA OD WRZEŚNIA 2021

ZAJĘCIA OD WRZEŚNIA 2021

Z A P R A S Z A M Y DZIECI OD 4 ROKU ŻYCIA I MŁODZIEŻ                                                                                                                                                                                                                      do grup:Ø gry i zabawy, przygotowujące do nauki pływania –  […]