POMOC
W DĄŻENIU DO CELU

 

            Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Firm, do Rodziców, do byłych zawodników, do przyjaciół, do sympatyków i do wszystkich osób dobrej woli o wsparcie działalności statutowej Klubu. Uwzględniając Państwa przychylność i współpracę, możemy Wspólnie uczynić tę dyscyplinę sportową wielką i wspaniałą.

          Dzięki wsparciu będziemy mogli realizować szkolenia sportowe pomagające w doskonaleniu umiejętności naszych dzieci. Zawodników do udziału w rywalizacjach sportowych na pływalniach krajowych i zagranicznych.

          Wsparcie finansowe naszych przedsięwzięć ma na względzie przede wszystkim finansowanie sportu dla dzieci i młodzieży.

          Uwzględniając Państwa przychylność i współpracę Wspólnie możemy uczynić tę dyscyplinę sportową wielką i wspaniałą. Wyrażając nadzieję, że dobro dzieci i młodzieży w pływaniu w płetwach znajdą zainteresowanie Państwa pozostaję z wyrazami szacunku.

Przyznane środki finansowe proszę o przekazanie na konto:
mBANK Oddział w Gdyni
nr rachunku:
33 1140 2004 0000 3802 7708 6570
z dopiskiem: darowizna na cele statutowe UKS Błyskawica SP 39 Gdynia

( darowiznę można odliczyć w zeznaniu rocznym – PIT )

Z wyrazami szacunku
Prezes Klubu

Krzysztof Saracen
i
Zarząd