Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica SP 39 Gdynia

 

Klub swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania swych celów Klub może prowadzić dzia­łalność
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

UKS Błyskawica SP 39 Gdynia jest Klubem otwartym, zrzeszającym dzieci, młodzież i osoby dorosłe, prowadzi naukę i doskonalenia technik pływackich, naukę pływania w płetwach i w monopłetwie, jak również prowadzi szkolenia nurkowania w ABC  /płetwy, maska, fajka/.

Zawodnicy UKS Błyskawica SP 39 Gdynia biorą udział w zawodach sportowych
w pływaniu w płetwach klasycznych i w monopłetwie.

Pływanie w płetwach to nie tylko sport wyczynowy, to również czynny wypoczynek
i rekreacja ruchowa. Jest to dyscyplina sportowa, która łączy różne poziomy aktywności ruchowej i zdrowotnej. Oprócz wielkich wyników sportowych na pływalniach, odnotować można również szereg działań promujących kontakt z wodą na akwenach otwartych
i radzenia sobie w trudnych warunkach w środowisku wodnym.

Pływanie w płetwach to dyscyplina sportowa bardzo widowiskowa, konkurencje
są pokonywane bardzo dynamicznie i szybko po powierzchni wody jak i pod wodą.
Jest to sposób na życie dla dużego grona ludzi podwodnego świata.

Nasze dzieci uczestnicy imprez sportowych, mówiąc jednym słowem „zawodnik” 
jest motorem który
nam wszystkim przyspiesza bicie serca podczas zawodów. Wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach są bardzo ważni, bo startują  jako jeden zespół. Dlatego szczególne podziękowania należą się zawodnikom za trud i ciężką pracę.

Trenowanie – uprawianie sportu ma dzisiaj wielkie znaczenie w kształtowaniu młodego człowieka w środowisku społecznym, gdyż kształtuje w nim między innymi takie wartości jak: lojalność, wytrwałość, przyjaźń, zdolność do dzielenia się, do solidarności
i do zdrowego trybu życia.

Krzysztof Saracen